Rada Programowa MAUT „Leonardo”

Przedstawiciele nauki

 1. Prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko – Prorektor ds. Kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 2. Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. AGH -  Sekretarz Naukowy Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk
 3. Prof. dr hab. Maciej Sysło – Profesor Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Profesor Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, „Przyjaciel Mielca”
 4. Prof. dr hab. inż. Jan Kusiak – Dyrektor Centrum e-Learningu Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

 

Przedstawiciele przedsiębiorców

 1. Janusz Soboń – Prezes Zarządu Kirchhoff Polska Sp. z o.o.
 2. Janusz Zakręcki – Prezes Zarządu Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.
 3. Jan Tarapata – Właściciel Firmy Tarapata Sp. z o. o.

 

Przedstawiciele instytucji wspierających przedsiębiorców

 1. Józef Twardowski – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
 2. Krzysztof Ślęzak – Dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu w Mielcu

 

Przedstawiciele edukacji

 1. Zdzisław Nowakowski – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
 2. Małgorzata Wacławska – Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Mielcu

 

 Na spotkaniu 21 października 2015 roku, zaproponujemy, aby do prac Rady Programowej MAUT „Leonardo” zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów reprezentowanych przez:

 1. Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 2. Zbigniew Tymuła – Starosta Powiatu Mieleckiego
 3. Daniel Kozdęba – Prezydent Miasta Mielca