Wykłady popularnonaukowe

Prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko – Prorektor AGH ds. Kształcenia
Jakie wynalazki ukształtowały współczesną technikę
Galeria zdjęć

Prof. dr hab. inż. Józef Salwiński - Kierownik Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn AHG
Inżynieria mechaniczna jako istotny element rozwoju cywilizacyjnego
Galeria zdjęć

Prof. dr hab. Zbigniew Kąkol – Prorektor AGH ds. Nauki

O karierze komputera
Galeria zdjęć

Prof. dr hab. inż. Antoni Cieśla - Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

Lewitacja magnetyczna z wykorzystaniem zjawiska nadprzewodnictwa
Galeria zdjęć